Obecnie nawet najmniejsze zakłady produkcyjne zajmują się wykorzystywaniem odciągów przemysłowych w swoich zakładach. Wynika to z faktu, iż powstające w zamkniętych halach produkcyjnych zanieczyszczenia powietrza są szczególnie uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia ludzi. Jak wygląda wykorzystywanie odciągów w profesjonalnych zakładach i przedsiębiorstwach produkcyjnych?

Praca ludzi, a zanieczyszczenia powietrza

O tym, jak uciążliwe są zanieczyszczenia powietrza powstające w związku z pracą maszyn wiedzą przede wszystkim osoby zatrudnione w tartakach, zakładach produkujących meble, czy jednostkach spawalniczych. Zawieszone w powietrzu pyły nie tylko negatywnie wpływają na zdrowie ludzi, ale także osłabiają ich efektywność i chęci do pracy. Z pomocą w organizacji pracy w firmach zagrożonych występowaniem szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń przychodzą specjalistyczne odciągi przemysłowe, które obecnie stanowią coraz powszechniejsze wyposażenie zakładów produkcyjnych.

Rodzaje odciągów zanieczyszczeń

Z uwagi na dużą rozbieżność pomiędzy rodzajami zanieczyszczeń powietrza należy mówić o wielu rodzajach odciągów. W tartakach i zakładach przetwarzających drewno powszechne są odciągi wiórów, odciągi trocin oraz odciągi pyłów – odpowiednia moc ssąca wyłapuje zawieszone w powietrzu zanieczyszczenia i prowadzi je do specjalnych filtrów oczyszczających. Na rynku znaleźć można także odciągi spawalnicze pomocne podczas pracy spawaczy, czy odciągi spalin znajdujące się najczęściej w dużych zakładach produkcyjnych.