W dużych zakładach przemysłowych, w których czynny udział w obsługiwaniu maszyn biorą ludzie, bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie. Inwestowanie w czujniki, systemy alarmowe i zapobiegające nieszczęśliwym wypadkom maszyny jest nieocenione. Właśnie tak jest także w przypadku tworzenia instalacji odprowadzającej zanieczyszczenia powietrza. Specjalistyczne wentylatory przemysłowe mają szeroką gamę zastosowań – ważne, by wybrać odpowiednie urządzenie dla danego zakładu.

Wentylatory przeciwwybuchowe

Przedsiębiorstwa, w których występuje szczególne ryzyko wystąpienia wybuchu powinny zaopatrzyć się w wentylatory przeciwwybuchowe, których wzmocniona budowa odporna jest na uszkodzenia nawet w czasie dużych obciążeń. Specjalne powłoki pokrywające urządzenie mają wysoką klasę ognioodporności, a niektóre z modeli cechują się także pochłanianiem dźwięku. Choć wentylator przeciwwybuchowy jest w stanie ograniczyć skutki wybuchu nie oznacza to, że powinien być wykorzystywany jedynie w miejscach zagrożonych tym zjawiskiem.

Wentylatory promieniowe

Jak można dowiedzieć się ze strony producenta urządzeń dla przemysłu Mastervent wentylatory promieniowe skoncentrowane są na transportowaniu powietrza zanieczyszczonego pyłami. Urządzenia mogą być częścią systemu odprowadzającego zapylone powietrze, suszącego powietrze lub tłoczenia go w procesach technologicznych. Jest to tylko część z możliwych zastosowań, ponieważ wentylatory promieniowe znajdują także inne sposoby ich wykorzystania w specjalistycznych zakładach przemysłowych.