Ci pracownicy, którzy na co dzień spotykają się z zanieczyszczeniami powietrza w swoich miejscach pracy doskonale zdają sobie sprawę, jak istotne znaczenie mają one na ich stan zdrowia. Właśnie dlatego kierownicy zakładów produkcyjnych nie bagatelizują występowania pyłów i innych zanieczyszczeń w powietrzu, lecz zajmują się instalowaniem specjalistycznych odpylaczy w swoich firmach.

Rodzaj zanieczyszczeń ma znaczenie

Każdy z zakładów przemysłowych działających w różnych branżach generuje odmienne zanieczyszczenia. Ma to istotne znaczenie nie tylko ze względów bezpieczeństwa ludzi, lecz także dla pracy odpylaczy przemysłowych. Producenci przygotowują bowiem te maszyny, dostosowując je do określonego rodzaju zanieczyszczeń. Mówiąc zwięźlej – chodzi o wielkość pyłu obecnego w powietrzu. Poszczególne drobinki zawieszone w zamkniętym zakładzie przemysłowym cechują się odmienną budową i rozmiarem, dlatego odpylacze przemysłowe przystosowywane są do usuwania konkretnych z nich.

Jak pracują odpylacze?

Praca odpylaczy w danym zakładzie produkcyjnym zależy od rodzaju występującego zanieczyszczenia. Specjalistyczne odpylacze cyklonowe mogą być bowiem zarówno urządzeniem pełniącym rolę filtra początkowego, jak i końcowego. Co to oznacza? W pierwszym przypadku przefiltrowane powietrze nadal cechuje się obecnością pyłu. Z kolei w momencie, kiedy odpylacz przemysłowy pełni funkcję filtra końcowego zanieczyszczenia w dużej mierze usunięte są z powietrza. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają producenci.